DET HÄR ÄR VI

ANSVARSFULL GRÖN TILLVÄXT

I hela verksamheten strävar vi efter att skapa ansvarsfull grön tillväxt genom att använda förnybara resurser, ta steget in i den cirkulära ekonomin och erbjuda goda, säkra produkter. För oss är hållbarhet ett naturligt sätt att leva och leda verksamheten in i framtiden.

Vi arbetar brett med hållbarhet. Samtidigt kan vi inte göra allt, och framför allt inte samtidigt. För att åstadkomma verklig nytta har vi identifierat fyra områden där vi lägger störst fokus under 2021: minskat matavfall, förnybara resurser, miljövänliga förpackningar och etisk råvaruframställning.

Minskat
matavfall

Förnybara
resurser

Miljövänliga
förpackningar

Etisk
råvaruframställning

Hållbara förpackningar

Vi tar steget in i den cirkulära ekonomin där alla resurser utnyttjas effektivt. Att utveckla smarta och hållbara förpackningslösningar hjälper oss att minska matsvinnet, något vi prioriterar högt.

ANSVAR I HELA KEDJAN

Hållbarhetsarbetet innehåller också en viktig social dimension och kräver att vi tar ansvar för människors välbefinnande i hela kedjan. För oss är sunda vanor i allmänhet och gröna matvanor i synnerhet en viktig del av den totala hållbarheten.

Vetenskapliga klimatmål

I vårt miljöarbete ska vi sänka vårt totala koldioxidavtryck, öka effektiviteten i användning av energi och gå från fossil till förnybar energi, till exempel genom att optimera våra transporter och öka andelen fossilfria drivmedel. Våra klimatmål är vetenskapligt baserade och godkända av organistionen SBTi (Science Based Targets initiative).

KVALITET & LIVSMEDELSSÄKERHET

Vi arbetar med kontrakterade leverantörer och ställer höga krav på både deras och vårt kvalitetsarbete – hela vägen från odling till förpackning. För att nå våra högt ställda mål för produktkvalitet och livsmedelssäkerhet sker ett löpande arbete där alla våra medarbetare bidrar med engagemang och kunskap.

BAMA Hållbarhetsstrategi

Här kan du läsa och ladda ned BAMA Gruppens övergripande hållbarhetsstrategi.

 

Hållbara förpackningar

Vi tar steget in i den cirkulära ekonomin där alla resurser utnyttjas effektivt. Att utveckla smarta och hållbara förpackningslösningar hjälper oss att minska matsvinnet, något vi prioriterar högt.

Ansvar i hela kedjan

Hållbarhetsarbetet innehåller också en viktig social dimension och kräver att vi tar ansvar för människors välbefinnande i hela kedjan. För oss är sunda vanor i allmänhet och gröna matvanor i synnerhet en viktig del av den totala hållbarheten.

Vetenskapliga KLIMATmål

I vårt miljöarbete ska vi sänka vårt totala koldioxidavtryck, öka effektiviteten i användning av energi och gå från fossil till förnybar energi, till exempel genom att optimera våra transporter och öka andelen fossilfria drivmedel. Våra klimatmål är vetenskapligt baserade och godkända av organistionen SBTi (Science Based Targets initiative).

KVALITET & LIVSMEDELS-
SäKERHET

Vi arbetar med kontrakterade leverantörer och ställer höga krav på både deras och vårt kvalitetsarbete – hela vägen från odling till förpackning. För att nå våra högt ställda mål för produktkvalitet och livsmedelssäkerhet sker ett löpande arbete där alla våra medarbetare bidrar med engagemang och kunskap.

Bama hållbarhetsstrategi

Här kan du läsa och ladda ned BAMA Gruppens övergripande hållbarhetsstrategi.