KVALITET & LIVSMEDELSSÄKERHET

livsmedelssäker produktion

Vi vill alltid erbjuda säkra produkter som möter kundernas och konsumenternas förväntningar. Därför har vi ett nära samarbete med noga utvalda, kontrakterade leverantörer som förbinder sig att producera
enligt vår uppförandekod. Där innefattas också frågor om arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och arbete mot diskriminering.

Våra produktionsanläggningar är certifierade för livsmedelssäker produktion, vilket innebär att vi har ett gediget kvalitetsledningssystem med dokumenterade processer och rutiner.

Förutom viktiga certifieringar arbetar vi ständigt med att förbättra och utveckla kvalitetsarbetet genom engagemang, kompetens och löpande utbildning av våra medarbetare.

våra råvaror

Att ha god tillgång på råvaror under hela året och att kunna garantera samma höga kvalitet är viktigt både för oss och för våra kunder och konsumenter. När vi inte kan använda råvaror från närområdet hämtar vi dem från ett område där råvaran är i säsong för att få bästa möjliga kvalitet på slutprodukten.

Vi säkerställer att alla råvaror framställs på ett etiskt sätt som gynnar producenter, anställda, samhälle, kunder och miljö. Vi har ett nära samarbete med leverantörer som också förbinder sig att producera enligt vår uppförandekod. Vartenda blad i våra färdigskurna sallader kan spåras tillbaka till fältet och sojabönorna vi använder i våra växtbaserade proteiner kommer från kontrollerade odlingar i Europa.

KVALITET & LIVSMEDELSSÄKERHET

Livsmedelssäker produktion

Vi vill alltid erbjuda säkra produkter som möter kundernas och konsumenternas förväntningar. Därför har vi ett nära samarbete med noga utvalda, kontrakterade leverantörer som förbinder sig att producera enligt vår uppförandekod. Där innefattas också frågor om arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och arbete mot diskriminering.

Våra produktionsanläggningar är certifierade för livsmedelssäker produktion, vilket innebär att vi har ett gediget kvalitetsledningssystem med dokumenterade processer och rutiner.

 

Förutom viktiga certifieringar arbetar vi ständigt med att förbättra och utveckla kvalitetsarbetet genom engagemang, kompetens och löpande utbildning av våra medarbetare.

Våra råvaror

Att ha god tillgång på råvaror under hela året och att kunna garantera samma höga kvalitet är viktigt både för oss och för våra kunder och konsumenter. När vi inte kan använda råvaror från närområdet hämtar vi dem från ett område där råvaran är i säsong för att få bästa möjliga kvalitet på slutprodukten.

Vi säkerställer att alla råvaror framställs på ett etiskt sätt som gynnar producenter, anställda, samhälle, kunder och miljö. Vi har ett nära samarbete med leverantörer som också förbinder sig att producera enligt vår uppförandekod. Vartenda blad i våra färdigskurna sallader kan spåras tillbaka till fältet och sojabönorna vi använder i våra växtbaserade proteiner kommer från kontrollerade odlingar i Europa.