VETENSKAPLIGA KLIMATMÅL

science based targets

Det finns många vägar att välja i klimatarbetet. Vi har anslutit oss till det globala klimatsamarbetet SBTi (Science Based Targets initiative). Det innebär att vi förbinder oss att sätta vetenskapligt förankrade mål för våra CO2e-utsläpp. I SBTi:s beräkningsmodell tar man hänsyn till alla steg i kedjan och det speglar hur vi tänker inom BAMA.

Målen ska vara i linje med vad vetenskapen menar är nödvändigt för att nå Parisavtalets mål om en temperaturhöjning ”well-below” 2 grader. Det innebär att vi senast år 2031 ska ha minskat vårt koldioxidekvivalentavtryck med 30 %. Som ett första steg under 2021 ansluts vår verksamhet som arbetar med färdigskuren sallad till initiativet. Ambitionen är att alla våra verksamheter ska vara anslutna senast 2023.

Några viktiga områden som vi arbetar med är att öka andelen materialåtervinningsbara förpackningar, att i ännu högre grad tänka på utsläppsfaktorer vid produktutveckling och att optimera våra transporter.

SBTi är ett samarbete mellan CDP, World Resources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och United Nations Global Compact (UNGC). Här kan du läsa mer om SBTi och vilka företag världen över som anslutit sig: https://sciencebasedtargets.org

klimatberäkning av våra produkter

I samarbete med forskningsinstitutet RISE pågår ett arbete med att klimatberäkna våra produkter. Det gör vi för att bli mer precisa i arbetet med att reducera vår påverkan på miljön. I förlängningen blir det också ett viktigt verktyg för våra kunder och konsumenter, som enkelt kan se hur man kan bidra till minskad klimatpåverkan genom att ersätta kött med ett växtbaserat protein.

VETENSKAPLIGA KLIMATMÅL

SCIENCE BASED TARGETS

Det finns många vägar att välja i klimatarbetet. Vi har anslutit oss till det globala klimatsamarbetet SBTi (Science Based Targets initiative). Det innebär att vi förbinder oss att sätta vetenskapligt förankrade mål för våra CO2e-utsläpp. I SBTi:s beräkningsmodell tar man hänsyn till alla steg i kedjan och det speglar hur vi tänker inom BAMA.

Målen ska vara i linje med vad vetenskapen menar är nödvändigt för att nå Parisavtalets mål om en temperaturhöjning ”well-below” 2 grader. Det innebär att vi senast år 2031 ska ha minskat vårt koldioxidekvivalentavtryck med 30 %. Som ett första steg under 2021 ansluts vår verksamhet som arbetar med färdigskuren sallad till initiativet. Ambitionen är att alla våra verksamheter ska vara anslutna senast 2023.

Några viktiga områden som vi arbetar med är att öka andelen materialåtervinningsbara förpackningar, att i ännu högre grad tänka på utsläppsfaktorer vid produktutveckling och att optimera våra transporter.

SBTi är ett samarbete mellan CDP, World Resources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och United Nations Global Compact (UNGC). Här kan du läsa mer om SBTi och vilka företag världen över som anslutit sig: https://sciencebasedtargets.org

Klimatberäkning av våra produkter

I samarbete med forskningsinstitutet RISE pågår ett arbete med att klimatberäkna våra produkter. Det gör vi för att bli mer precisa i arbetet med att reducera vår påverkan på miljön. I förlängningen blir det också ett viktigt verktyg för våra kunder och konsumenter, som enkelt kan se hur man kan bidra till minskad klimatpåverkan genom att ersätta kött med ett växtbaserat protein.