Hållbara förpackningar

minska maTsvinnet - nummer ett för oss

HÅLLBARA FÖRPACKNINGar

Minska matsvinnet
– nummer ett för oss

Matsvinn är en stor utmaning för hela livsmedelsindustrin, och alla måste ta sitt ansvar – från producent till slutkonsument. I en cirkulär ekonomi där alla resurser tas tillvara kan vi inte acceptera att runt 1/3 av all mat som produceras går förlorad (källa: Livsmedelsverket).

Hållbara produkter
och material

Vi vill alltid kunna erbjuda välsmakande, färska och säkra produkter. För att garantera produkternas höga kvalitet behöver vi också ställa höga krav på förpackningen. Vi arbetar ständigt med att hitta nya, mer hållbara och resurssparande förpackningslösningar. När vi till exempel använder nytt pappersmaterial stöttar vi ett långsiktigt hållbart skogsbruk genom att välja FSC/PEFC-certifierad råvara.

Vår syn på plast

Plast hjälper oss att hålla produkterna fräscha och minska matsvinnet, men vårt mål är att använda så lite plast som möjligt. Vi jobbar mot att ha 100 % materialåtervinningsbara  förpackningar, och redan idag är plasten vi använder till våra småbladssallader och VegMes proteiner helt återvinningsbar.

Matsvinn är en stor utmaning för hela livsmedelsindustrin, och alla måste ta sitt ansvar – från producent till slutkonsument. I en cirkulär ekonomi där alla resurser tas tillvara kan vi inte acceptera att runt 1/3* av all mat som produceras går förlorad. *Källa: Livsmedelsverket

Hållbara produkter och material

Vi vill alltid kunna erbjuda välsmakande, färska och säkra produkter. För att garantera produkternas höga kvalitet behöver vi också ställa höga krav på förpackningen. Vi arbetar ständigt med att hitta nya, mer hållbara och resurssparande förpackningslösningar. När vi till exempel använder nytt pappersmaterial stöttar vi ett långsiktigt hållbart skogsbruk genom att välja FSC/PEFC-certifierad råvara.

Vår syn på plast

Plast hjälper oss att hålla produkterna fräscha och minska matsvinnet, men vårt mål är att använda så lite plast som möjligt. Vi jobbar mot att alla våra förpackningar ska ha 100 % återvinningsbart  förpackningsmaterial, och redan idag är plasten vi använder till våra småbladssallader och VegMes proteiner helt återvinningsbar.

 

– Läs mer om den gröna PE-plasten i våra salladspåsar.

 

– Läs mer om VegMes tråg, ”colour of the day”, som består av 80–100 % återvunnen plastråvara.